logo

PRIVACYBELEID


I. ALGEMEEN

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "AVG") en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften is:

:company_name
:company_address

II. GEGEVENSVERWERKING

A. Algemene informatie over gegevensverwerking

Door gebruik te maken van onze website, verklaart de gebruiker zijn toestemming voor het verzamelen en verwerken van gegevens in overeenstemming met de volgende bepalingen.

B. Gegevensverzameling wanneer de website wordt bezocht (serverlogbestand)

Zodra de gebruiker onze website bezoekt, waarbij geen registratie nodig is, verzendt de hiervoor gebruikte internetbrowser automatisch gegevens, die worden opgeslagen in zogenaamde serverlogbestanden. De volgende gegevens worden hier verzonden en opgeslagen:

 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Gebruikersnaam
 • (Profiel)foto's
 • Geboortedatum
 • IP-adres van de gebruiker
 • Sterrenbeeld en persoonlijke informatie
 • Datum en tijd van toegang tot onze website
 • Informatie over het type en de versie van de gebruikte internetbrowser
 • Besturingssysteem van de gebruiker
 • Verwijzende URL
 • Opgevraagd domein

De opslag van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker vindt niet plaats. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van de AVG.

C. SSL-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van de gegevens te beschermen, gebruiken we de modernste coderingsmethoden (bijv. SSL). Dit betekent dat gegevens die via onze website worden verzonden, niet door derden kunnen worden gelezen. Een versleutelde verbinding is te herkennen aan het feit dat de adresregel van de internetbrowser verandert van "http://" in "https://" en aan de weergave van de gesloten sleutel of het slotsymbool.

D. Registratie op deze website

Gebruikers kunnen zich op onze website registreren door persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, wachtwoord, geslacht, geboortedatum, enz.) te verstrekken om onze diensten te gebruiken. De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen. Ze worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van de respectievelijke diensten. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Als onderdeel van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker verkregen om deze gegevens te verwerken. Deze toestemming dient als rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens (art. 6 lid 1 lit. a AVG). Een intrekking van de reeds gegeven toestemming van de gebruiker is te allen tijde mogelijk. Voor de herroeping is een informele kennisgeving per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden bewaard voor de periode dat de gebruiker op onze website is geregistreerd. Met het verwijderen van het profiel dat door de registratie is aangemaakt, worden de gegevens van de gebruiker verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

E. Opmerkingen/beoordelingen

Gebruikers kunnen opmerkingen/beoordelingen op onze website schrijven. Alle gegevens met betrekking tot de opmerkingen / beoordelingen, zoals IP-adressen, worden opgeslagen.

De opslag van de opmerkingen/beoordelingen is gebaseerd op de relevante toestemming van de gebruiker (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG). Een intrekking van de reeds gegeven toestemming van de gebruiker is te allen tijde mogelijk. Voor de herroeping is een informele kennisgeving per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

V. Contactformulier

Er is een contactformulier op onze website dat kan worden gebruikt om elektronisch contact met ons op te nemen. Gegevens die via het contactformulier worden verzonden (inclusief contactgegevens) worden opgeslagen voor het verwerken van gebruikersvragen of het verstrekken van vervolgvragen. Deze gegevens worden zonder toestemming van de gebruiker niet aan derden doorgegeven.

U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail zijn verzonden, opgeslagen.

De gegevens die via het contactformulier worden verzonden, worden alleen verwijderd als de gebruiker ons daarom verzoekt, als de toestemming voor opslag wordt ingetrokken of als er geen noodzaak meer is om de gegevens op te slaan. Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

G. Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die het mogelijk maakt de internetbrowser op unieke wijze te identificeren wanneer de website opnieuw wordt bezocht.

Met een moderne internetbrowser kan de gebruiker het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel internetbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer de internetbrowser wordt afgesloten. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

De verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is artikel 6 lid 1 lit. a AVG.

H. Google Analytics

De website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst "Google Analytics". De aanbieder van de webanalyseservice is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Door middel van cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website door de gebruiker wordt overgebracht naar een server van Google en daar opgeslagen. De serverlocatie is meestal de VS.

Google Analytics-cookies worden ingesteld op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG. Als beheerder van deze website hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en, indien nodig, reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We gebruiken Google Analytics in combinatie met de IP-anonimiseringsfunctie. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkort voordat het naar de VS wordt verzonden. Er kunnen uitzonderlijke gevallen zijn waarin Google het volledige IP-adres naar een server in de VS verzendt en daar afkort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over activiteiten op de website op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en internet. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser-plug-in

Met een moderne internetbrowser kan de gebruiker het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen, wat echter sommige functies van onze website zou kunnen beperken. Het kan worden voorkomen door de browser plug-in te downloaden en te installeren die toegankelijk is via de volgende link:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

De gebruiker kan het verzamelen van zijn gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de te klikken. Hiermee wordt een opt-out-cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens worden geregistreerd bij toekomstige bezoeken aan onze website.

Details over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming, hebben we een orderverwerkingscontract met Google gesloten.

Demografische kenmerken op Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te maken die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van externe providers. Het is niet mogelijk om de gegevens aan een specifieke persoon toe te wijzen. De gebruiker kan deze functie op elk moment deactiveren via de advertentie- instellingen in zijn Google-account. Als alternatief kan de gebruiker het verzamelen van zijn gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals uitgelegd in het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling" hierboven.

III. RECHTEN VAN GEGEVENSONDERWERPEN

De gebruiker wiens persoonsgegevens door ons worden verwerkt, heeft als betrokkene de volgende rechten in de zin van artikel 4 AVG:

A. Recht op informatie, correctie, blokkering en verwijdering

De gebruiker kan te allen tijde, in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kosteloos informatie opvragen over zijn opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de gegevens, hun ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, zijn recht uitoefenen om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen. Hiervoor en voor verdere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens kan de gebruiker op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld.

B. Recht op gegevensoverdracht

De gebruiker heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens te automatiseren, die gebaseerd is op zijn toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG) of ter uitvoering van een contract (Art. 6 Para. 1 Lit. b AVG) verwerkt, om aan u of aan derden te overhandigen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Als de gebruiker de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

C. Recht om toestemming voor gegevensverwerking in te trekken

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming voor gegevensverwerking op elk moment in te trekken. Voor de herroeping is een informele kennisgeving per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

D. Recht van bezwaar

De gebruiker heeft het recht om in overeenstemming met artikel 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van legitieme belangen (artikel 6 lid 1 lit e of f AVG), op voorwaarde dat er redenen zijn voor dit gevolg van zijn bepaalde situatie of het bezwaar is gericht tegen direct mail. In het laatste geval heeft de gebruiker een algemeen recht van bezwaar, dat we zullen implementeren zonder een specifieke situatie te specificeren.

E. Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep heeft de gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van zijn woonplaats, zijn werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien de gebruiker van mening is dat de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

IV. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om deze verklaring inzake gegevensbescherming op elk moment te wijzigen. De actuele versie van de verklaring inzake gegevensbescherming is te allen tijde beschikbaar op onze website.

Laatste update: 24 september 2021